Experterna: Därför kommer ”snippa-fallet” prövas i HD

Yo hovrättens omtalade dom friades en man för våldtäkt mot barn då det inte var tydligt vad flickan menat med ”snippa” – och därmed inte bevisat att det handlade ompenetration. Domen har väckt skarp kritik och nu vill riksåklagaren pröva fallet i HD.

Table of Contents

Testing Ovanlig

Enligt Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, är det ovanligt att riksåklagaren tar fall vidare to HD.

– Det säger något om att det har begåtts ett fel, men också att det behövs ett principiellt uttalande från Högsta domstolen, säger hon hasta SVT.

Ett principiellt uttalande har i syfte att hjälpa tingsrätten och hovrätten att döma i liknande fall, vilket är den främsta anledningen till prövning i Högsta domstolen. I visa särskilda fall kan även rättegångsfel vara anledning till att fall prövas i HD.

Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet, tror dock inte att ”snippa-fallet” kommer prövas på grund av ett rättegångsfel.

– Trots den kritik som man kan rikta mot den här domen, på goda grunder, så är min bedömning att den inte är så felaktig att Högsta domstolen skulle ta upp det här fallet på den grunden, säger han till SVT.

vägledande rod

Eric Bylander framhåller istället behave av vägledning när det kommer till tillämpning av barnkonventionen, som blev svensk lag 2020.

– Högsta domstolen kan behöva fylla ut oklarheter om hur barnkonventionen ska tillämpas i svensk rätt. Det faktum att det är ett barn, är i sig betydelsefullt då det finns flera rättsfrågor som är oklara om hur man ska gå tillväga när ett barn är inblandat, säger han till SVT.

Even Anna Kaldal menar att fallet är särskilt intressant eftersom det rör sig om ett barn. Enligt henne kan en prövning leda till högre krav på domstolen när det kommer till hanteringen av barn i rätten.

– Barnkonventionen kräver att domstolen agerar aktivt, särskilt när barnet inte är närvarande vid huvudförhandlingen, säger hon och tillägger:

– I det här fallet edge man ha ansträngt sig mer för att förstå vad barnet menade.

Source

Leave a Reply